แนะนำวิธีการเลือกของเล่นเด็กทารก อย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุด

ของเล่นเด็กทารก
August 19, 2022 0 Comments

เชื่อได้เลยว่าในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ของเล่นเด็กทารกจะมีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก แต่ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลาย ๆ ท่านก็อาจจะสงสัยว่า การเลือกของเล่นให้เหมาะสมแก่ลูกน้อยนั้นมีหลักในการเลือกอย่างไรบ้าง หรือเลือกอย่างไรให้มีความปลอดภัย และเหมาะแก่พัฒนาการของลูกน้อยมากที่สุด เพราะฉะนั้นไปดูวิธีการเลือกของเล่นเด็กทารกกันเลยว่า มีวิธีการเลือกอย่างไรบ้าง 

ปัจจัยการเลือกของเล่นเด็กทารก ให้เหมาะสมมากที่สุด 

1. เลือกของเล่นที่มีความปลอดภัยในแต่ละช่วงวัย : สำหรับการเลือกของเล่นเด็กทารก ควรเลือกของเล่นที่มีความคงทน มีความปลอดภัย และมีสีสันที่สวยงาม ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กทารก และของเล่นที่เหมาะสมควรได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน อย่างเช่น มอก. เป็นต้น โดยของเล่นที่เหมาะสมนั้นไม่ควรเลือกของเล่นที่มีชิ้นเล็กมากเกินไป โดยเฉพาะของเล่นที่มีขนาดเล็กกว่า 3 เซนติเมตร เพราะเด็กในช่วงวัยทารกมักชอบหยิบสิ่งต่าง ๆ เข้าปากนั่นเอง และไม่ควรเลือกของเล่นที่มีมุมหรือมีเหลี่ยมแหลมคม เพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่ลูกน้อยได้ 

2. เลือกให้เหมาะสมแก่พัฒนาการของเด็ก : คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ โดยการเลือกของเล่นนั้นควรเลือกของเล่นที่สามารถเล่นได้ง่าย ๆ และช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการช่วยในเรื่องของการมองเห็น การได้ยินเสียง และสามารถสัมผัสพื้นผิวได้ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ในช่วงทารกที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้ ควรเลือกของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านการได้ยินและการมองเห็น อย่างเช่น โมบายหรือตุ๊กตาแขวนขอบเตียง เป็นต้น  

สำหรับการเลือกของเล่นเด็กทารกนั้น ไม่จำเป็นต้องเลือกของเล่นที่มีราคาแพงมาก เพราะโดยปกติแล้วเด็ก ๆ มักจะเล่นของเล่นต่อชิ้นได้ไม่นานเท่าไหร่ก็อาจจะเกิดความเบื่อได้นั่นเอง หรือนาน ๆ ไปของเล่นก็อาจจะไม่เหมาะสมกับวัยแล้วนั้น การเลือกของเล่นให้ลูกน้อยแต่ละช่วงวัยไม่ควรซื้อของเล่นที่แพงมาก หรือซื้อในปริมาณมาก แต่ควรเลือกของเล่นที่มีคุณภาพและสามารถเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ได้ดีที่สุด เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง